Zoznam kňazov

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Rača

 

Tomáš Biela Kanonik dómu sv. Martina v Bratislave, pôvodom slovák, v Rači od 17.6.1629 - 5 rokov.
Jakub Jančovský Bratislavský kanonik, podľa kanonickej vizitácie z roku 1634 zastával úrad zástupcu farára v Rači - 28 rokov.
Ján Putasz Bol farárom od roku. 1662 - 3 roky.
Imrich Sustanicz Ustanovený za farára v Rači dňa 19. 1. 1665 - pôsobil 20 rokov.
Karol Salix Farárom v Rači menovaný 16. 5. 1685 - pôsobil 29 rokov.
Michal Kenczel Podľa kanonickej vizitácie viedol farnosť od roku 1714, čiže 27 rokov.
Juraj Prukker V Račištorfe bol farárom od roku 1732 - 10 rokov. Zažil hrozný požiar a v roku 1741 odišiel z Rače do Stupavy
Ján Rexa Farárom od 2.2. 1741 až do smrti - pôsobil 26 rokov. Podľa kanonickej vizitácie roku 1754 bola v kostole zriadená krypta.
Pavel Radochányi Menovaný za farára 15. 3. 1767, pôsobil 14 rokov.
Pavel Javorek Farárom od 28.5. 1781 do roku 1797 - 16 rokov, kedy odišiel do Gajar
Ján Kovacsik Pôsobil od 5.6. 1797 do svojej smrti (13 rokov). Zomrel vo februári 1810. Za jeho účinkovania sa spomína prvá škola v Rači.
Jozef Springer Od 3.3. 1810 do 3. 5. 1814, pôsobil 4 roky.
Jozef Ugróczy Farárom od roku 1814, ale hneď po nástupe odišiel do Svätého Jura
Adam Hájek Od 10. 5. 1814 do 26. 3. 1857 - 43 rokov. Bol račianskym vicearcidiakonom. Za čestného kanonika Ostrihomského metropolitného chrámu bol menovaný v roku 1851. Bol účastníkom posviacky evanjelickeho kostola v Rači roku 1835. Odišiel za kanonika do Bratislavy, kde zomrel 6.5. 1867.Podrobnosti
Viktor Sasinek, kapucín Farnosť spravoval 1 mesiac do 24. 4. 1857. Zložil rozlúčkovú pieseň pre Adama Hájeka pri jeho odchode z Rači do Bratislavy.
Karol Kadecký Zomrel na fare na TBC 10. 2. 1858 - pôsobil 1 rok. Je pochovaný v krypte kostola. Bol strýkom Jána Bachtu, ktorý po ňom nastúpil do Rače.
Ján Bachta Farárom od 3. 3. 1858 do 6. 9. 1861 - 3 roky. Zomrel na liečení v Karlových Varoch.
Móric Alster Správca od 10. 9. 1861 do smrti 7.10. 1894 - pôsobil 33 rokov. Zomrel vo veku 67 rokov a je pochovaný na cintoríne v Rači. Za jeho pôsobenia bol prestavaný a zväčšený farský kostol do terajšieho stavu r. 1888. Na fare má pamätnú tabuľu. Bol podpredsedom Spolku sv. Vojtecha, slovenský rodoľub.
Gejza Sűczy Administrátor počas choroby Mórica Alstera od 15. 8. 1894 (pôsobil 2 mesiace).
Karol Lenkei Pôsobil od 3.3. 1895 asi 5 mesiacov.
Štefan Bezák Farárom od 1. 12. 1895 do r. 1908 (13 rokov), kedy odišiel do penzie do Bratislavy - po roku zomrel. Bol účastníkom posviacky veže evanjelickeho kostola v Rači r. 1905. Za jeho pôsobenia boli dané farebné okná za hlavným oltárom - 5 ks. Jedno okno venoval p. farár sv. Štefan-král. Kaplnku P. Márie nechal spustnúť. 17. 4. 1896 bola posviacka krížovej cesty, ktorá bola zakúpená zo zbierok v Poznani. 30.3. 1908 bol posvätený bočný oltár Božskému Srdcu Ježišovmu.
Vojtech Rudroff Správcom fary od 3. 12. 1908 do smrti 23. 1. 1942 - pôsobil 33 rokov. Zomrel vo veku 67 rokov a v Rači pôsobil plných 33 rokov. Pochovaný je na cintoríne v Rači. Je to druhá najvýznamnejšia osobnosť na račianskej fare po Móricovi Alsterovi. (Zomreli v rovnakom veku a tiež rovnako dlho pôsobili v Rači). Za jeho života sa od roku 1906 uskutočnilo veľa aktivít. Podrobnosti
Štefan Dekan Čestný kanonik bratislavskej kapituly. Administroval farnosť od r. 1940 do 7. 8. 1942 - 2 roky.
Ľudovít Horváth Od 7.8. 1942 do 27. 12. 1949 - 7 rokov - kedy bol zaistený a obvinený za protištátnu činnosť, pretože odmietol spolupracovať s novým režimom. Bol odsúdený a uväznený na 10 rokov. Bol veľkým slavianistom a za svojho pôsobenia zavádzal vykonávanie niektorých cirkevných obradov v reči ľudu – slovenčine, čím predstihol dobu II. vatikánskeho koncilu. Dostávalo sa mu prezývky „Vizionár“. Po prepustení sa už nesmie viac vrátiť na svoju faru. Bol vo výrobe a po dosiahnutí dôchodkového veku sa dostal do pastorácie v Plaveckom Štvrtku kde aj zomrel. Pochovaný je v rodnej Skalici. Za jeho pôsobenia v Rači bola dôkladne opravená farská budova, vybudovalo sa hyg. príslušenstvo, vo veľkej izbe boli postavené kachle a zriadený domáci vodovod.
Ladislav Dorušák ThDr. kanonik, dekan. V roku 1948 bol v Rači kaplánom a po zatvorení p. farára Horváta administroval faru od 1. 1. 1950 do 31. 12. 1950 t.j. jeden rok. Od roku 1968 bol farárom v Topoľčanoch až do svojej smrti.
Vsdp. František Kolavík Nastúpil 1. januára 1951 ako správca fary a tu pôsobil 9 rokov.
Ľudovít Cecilián Szigeti Správcom fary od roku 1960 - pôsobil 6 rokov.
Emil Vidovič Úrad správcu fary zastával od roku 1966 do roku 1969 - 3 roky
Vdp. Ján Zabák Nastúpil v roku 1969 a v Rači spôsobil 4 roky.
Vdp. Jozef Novák Nastúpil 1. novembra 1973 ako správca fary a pôsobil tu do 30. 7. 1989, kedy odišiel na odpočinok. V Rači pôsobil 16 rokov.
Vdp. František Očenáš Bol ustanovený 1. augusta 1989 za správcu fary. Pôsobil tu 9 rokov - do 31. 8. 1998.
ThDr. Miroslav Vančo V Rači pôsobil od roku 1998 do 27. 3. 2002
Mgr. Miloš Kohútek Pôsobil od 28. marca 2002 do 30. júna 2009.
ThDr. Mário Orbán PhD. Pôsobil od 1. júla 2009 do 30. júna 2012.
Mons. ThLic. Vendelín Pleva
Pôsobil od 1. júla 2012 do 31. júla 2014.
Zdenko Sitka Za farára vymenovaný od 1. júla 2014

Adresa

  • Rímskokatolícka cirkev
    Farnosť Bratislava - Rača
    Alstrova 121
    831 06 Bratislava

Kontakty

  • 02/ 4488 4604
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  (Tento e-mail slúži na odovzdanie informácií. Neslúži na diskusie ani na vybavovanie sviatostí.)

Úradné hodiny

Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:00-17:00
Piatok 16:00-17:00

Správa cintorína

Správca cintorínskej agendy:
Dr. Martin Puhovich, PhD.
tel.: 0911 640 100
e-mail na správcu cintorína: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.